Konsultacje logopedyczne

Zapraszam na konsultacje logopedyczne w każdy poniedziałek w godzinach 8:30 - 9:30.

(po wcześniejszym umówieniu się drogą e-mailową)

Adres e-mail: logopeda@pm18.torun.pl

Agnieszka Białek - logopeda, neurologopeda

 

     

 

Ścisła współpraca dziecka, logopedy i rodziców - siłą sukcesu w terapii logopedycznej

  W naszym przedszkolu na początku każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza badania przesiewowe. Następnie wyłania te dzieci, które potrzebują pomocy logopedycznej. Rodzice zostają powiadomieni pisemnie o zakwalifikowaniu ich dziecka na terapię logopedyczną.  W październiku rozpoczynają się regularne zajęcia raz w tygodniu, w grupach do 4 osób. Rodzice proszeni są o założenie zeszytu A4, w którym będą zamieszczane ćwiczenia do pracy w domu. Dziecko co tydzień przynosi ten zeszyt na zajęcia do przedszkola. Oczywiście terapia logopedyczna prowadzona jest głównie w formie zabawy, dlatego ważne jest aby w domu również bawić się z dzieckiem wplatajac w to ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, powtarzanie głosek, słow lub zdań.

Niezmiernie istotne jest aby ćwiczyć w domu codziennie.

Inną bardzo ważną sprawą jest uczęszczanie rodziców na konsultacje z logopedą.

      Często rodzic nie wie i nie wyobraża sobie jak wykonywać dane ćwiczenia oraz w jakim celu są one wprowadzane. Na takim spotkaniu logopeda zbiera też informacje dotyczące przebiegu rozwoju psychofizycznego dziecka już od okresu prenatalnego. Jest to potrzebne do ustalenia przyczyn zaburzeń komunikacyjnych i wad wymowy. Czasami rodzice proszeni są przez logopedę aby udać się z dzieckiem do innych specjalistów, np. laryngologa, ortodonty, fizjoterapeuty, fizjoterapeuty stomatologicznego, itd. Problemy z mową zazwyczaj wiążą się z innymi zaburzeniami lub parafunkcjami, np. niedosłuch, zaburzenia przetwarzania słuchowego, wady zgryzu, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, skrócone wędzidełko podjęzykowe, powiększone migdały, oddychanie przez usta, długotrwałe użuwanie smoczka lub butelki, ssanie kciuka, ubrań, itd.

     Życzę Państwu, dzieciom i sobie samych sukcesów w podejmowanych wspólnie działaniach związanych z rozwijaniem i doskonaleniem mowy naszych przedszkolaków :)

Agnieszka Białek, logopeda, neurologopeda