Opłaty za przedszkole i numer konta

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  przez dzieci:

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

1 x liczba godzin x liczba dni roboczych w danym miesiącu

np. 1 zł x 5 x 20 = 100zł

 

Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 7 zł (pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad).

 

Opłaty za przedszkole rodzice/opiekunowie prawni wnoszą do 10-tego każdego miesiąca na konto Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu:

 

BANK MILLENIUM

63 1160 2202 0000 0003 5852 5541

 

W tytule: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

 

Zmiany deklarowanych godzin pobytu dziecka można dokonać w każdym czasie, zmiana nastąpi od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Taką zmianę należy zgłosić wychowawcy grupy oraz specjaliście ds. zaopatrzenia i żywienia (intendent).