Roczny plan pracy

GŁÓWNY KIERUNEK PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – PEDAGOGICZNEJ

na rok szkolny 2023/2024

 

„RUCH I ZABAWA TO WAŻNA SPRAWA”

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, zachęcanie do aktywności,

zwłaszcza na świeżym powietrzu. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka.