Programy, projekty, innowacje

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" wydawnictwa WSiP.

Treści programowe zostały w nim podzielone na następujące obszary:

1. Jestem i działam z innymi

2. Żyję zdrowo i bezpiecznie

3. Działam w harmonii z przyrodą

4. Myślę i działam matematycznie

5. Mówię i rozumiem

6. Będę czytać i pisać

7. Jestem odbiorcą i twórcą

8. Żyję wśród innych kultur i narodowości

Ponadto programy własne:

 • Program adaptacyjny "Będę Przedszkolakiem" - autor: Małgorzata Lichota
 • Program preorientacji zawodowej - autorzy: Anna Burdach, Małgorzata Lichota

W roku szkolnym 2022/2023 realizowaliśmy innowacje pedagogiczne:

 • "Muzyczny przedszkolak" auor: Karolina Wąsicka
 • "Mały człowiek w świecie wielkich wartości" - autorzy: Anna Burdach, Małgorzata Lichota, Ewelina Włodkowska
 • "Magiczny dywan - multimedialny pomysł na naukę i zabawę" autor: Anna Burdach
 • "Interaktywne przedszkolaki" autor: Dorota Kaczmarczyk
 • "Zabawy z origami" autor: Ewa Cieszyńska
 • "Popołudnia z emocjami" autor: Agata Jankowska
 • "Rączki ćwiczymy i dobrze się bawimy" autor: Grażyna Duszyńska, Agnieszka Krużyńska

Ogólnopolskie oraz lokalne projekty edukacyjne:

 • Narodowy Program Czytelnictwa
 • Czyste powietrze wokół nas
 • Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię
 • Dookoła Polski
 • Gramy zmysłami
 • W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie
 • Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty...Brzechwa
 • Najpiękniej czyta moja mama i mój tata - w ramach projektu Magiczna Moc Bajek
 • Pokaż maluszku, jak tupiesz nóźką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny

 

W roku szkolnym 2021/2022 realizowaliśmy innowację pedagogiczną

"Smyki w świecie sensoryki" - autorzy: Katarzyna Gruza, Małgorzata Lichota

 

Ogólnopolskie oraz lokalne projekty edukacyjne:

 • Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko
 • Mali strażnicy klimatu - rady na odpady
 • Z darami natury świat nie jest ponury
 • Ekokulturalne przedszkole
 • Mamo, tato wolę wodę
 • Oto Hałabała, zna go Polska cała
 • Gramy w zielone
 • Uczymy Dzieci Programować
 • Bliżej Pieska
 • Święto Drzewa
 • Przyjaciele Frutusia - pomaganie krzepi!
 • Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa

 

W roku szkolnym 2020/2021 realizowaliśmy innowację pedagogiczną:

 • "Mały człowiek w świecie wielkich wartości" - autorzy: Anna Burdach, Małgorzata Lichota, Ewelina Włodkowska

 

Projekty własne: 

 • "Wakacyjne podróże małe i duże..." Ewelina Włodkowska, Marta Mądrzejewska

 

Braliśmy udział w wielu projektach ogólnopolskich oraz lokalnych m.in.:

 • Toruńskie Tajemnice
 • Działaj z Impetem
 • Mały miś w świecie wielkiej literatury