Rada Rodziców

KONTAKT: rada.rodzicow@pm18.torun.pl 

NUMER KONTA:

Bank Spółdzielczy w Toruniu

77 9511 0000 0052 8565 2000 0010 

WAŻNE! Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy

 

Składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 125 zł/semestr.