Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli miejskich będą odbywały się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony w Zarządzeniu nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

 

Kryteria ustawowe na podstawie art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe

https://lexlege.pl/prawo-oswiatowe/art-131/

 

Kryteria gminne na podstawie Uchwały nr 1268/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych.

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaTorunia/document/1028983/Uchwala-1268_24

 

Informacja o naborze na stronie internetowej miasta Toruń:

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

 

LINK DO LOGOWANIA W PROCESIE REKRUTACJI - OD 4 MARCA (OD GODZ. 12.00) DO 15 MARCA 2024 R. (DO GODZ. 15.00)

www.torun.przedszkola.vnabor.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW  PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 18 W TORUNIU

W OKRESIE OD 4.03.2024 (od 12.00) DO 15.03.2024 (do 15.00 )

 

PONIEDZIAŁEK 12:00 – 15:00

WTOREK 8:00 – 15:00

ŚRODA 7:00 – 12:00

CZWARTEK 8:00 – 15:00

PIĄTEK 12:00 – 16:00 (15 marca do 15:00)

9k=