Wszystkie aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2023/2024

Od 27 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Postępowania rekrutacyjne do przedszkoli miejskich będą odbywały się z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego został określony w Zarządzeniu nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

https://bip.torun.pl/zarzadzenie/53291/zarzadzenie-nr-19-2023

Kryteria rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Uchwała nr 552/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

https://bip.torun.pl/uchwala/37201/uchwala-rmt-552-2017

 

Informacja o naborze na stronie internetowej miasta Toruń:

https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-2

 

 

wstecz