Organizacja przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 18 w Toruniu jest jednostką budżetową, znajduje się przy ulicy Konrada Grasera 3 w Toruniu.

Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza. Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci zapewniając im możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach.

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego oraz programy własne, zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz starsze posiadające odroczenie wydane na podstawie opinii i/lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieci 6-letnie są zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Przedszkole czynne jest w dni powszednie godzinach od 6.00 do 17.00.

Obiekt posiada w części frontowej duży parking, w tyle budynku usytuowany jest obszerny i doskonale wyposażony plac zabaw, z którego korzystamy na co dzień.

Oprócz licznych aktywności prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolu organizowane są także zajęcia dodatkowe. Obecnie język angielski oraz religia (na religię deklaracje rodziców).

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, gdzie codziennie dzieci otrzymują trzy posiłki: pierwsze śniadanie (8.30), drugie śniadanie (11.30) oraz obiad dwudaniowy (13.30).

Obecnie w roku szkolnym 2023/2024 w placówce jest 253 dzieci w 10 oddziałach przedszkolnych podzielonych na 2 części dydaktyczne (skrzydła budynku): 6-oddziałowe i 4-oddziałowe:

  • grupa Motylki (3,4-latki)
  • grupa Pszczółki (3-latki)
  • grupa Myszki (4-latki)
  • grupa Żabki (4-latki)
  • grupa Liski (5-latki)
  • grupa Biedronki (6-latki)
  • grupa Wiewiórki (6-latki)
  • grupa Żuczki (5-latki)
  • grupa Ważki (4,5-latki)
  • grupa Sówki (4,5,6-latki)